Sdružení učitelů francouzštiny

Štěpánská 35
111 21 Praha 1
IČO: 47609036

SUF

* Qui sommes-nous?
* Comité de la SUF - Contacts
* Être membre
* Notre collaboration
* FIPF

ESPACE PROFS / KOUTEK PRO UČITELE

* Bulletin
* Université d'été
* Colloque d'automne
* Formation en Rép.tchèque
* Formation à l'étranger
* Congrès de la FIPF
* Stages
* Liens utiles
* Offre d'emploi
* Autres

ESPACE ÉCOLE / KOUTEK PRO ŠKOLY

* Olympiade de français
* Présentation en français
* Pour les élèves
* Autres

BEAUX SOUVENIRS / FOTOGALERIE

* 2016
* 2015
* 2014
* 2013
* 2012
* 2009


LE CONCOURS DE CONVERSATION / LES OLYMPIADES DE FRANÇAIS

Le Ministère de l´Éducation, de la Jeunesse et du Sport (MŠMT) représenté par l´Institut National de la Formation continue (NIDV) organise des concours de langues étrangères et c´est la SUF en coopération avec l’Ambassade française qui est en charge de préparer chaque année les Olympiades de conversation en français sur les plans régional et national.

Les concours scolaires ont lieu en janvier, en mars se déroulent les concours régionaux où participent les vainqueurs des concours scolaires et en avril arrive le concours national où prennent part les gagnants des quatorze régions de la République tchèque. Il y a environ 60 candidats par région au concours régional et 56 participants au concours national.

Le concours de conversation est organisé en quatre catégories. Les catégories A I et A II pour les élèves des écoles fondamentales et B I et B II pour les lycéens. Les catégories A I et B I sont destinées aux collégiens et lycéens débutants qui apprennent le français depuis trois ans, les catégories A II et B II aux jeunes dont l´apprentissage du français dépasse trois ans. Les meilleurs reçoivent des prix / livres, CD, affiches, prospectus, etc/ et les quatre vainqueurs par catégorie du concours national gagnent d’habitude un voyage d’études en France offert par l’Ambassade française.

Pour plusieurs information veuillez contacter:

  • Markéta Šafránková à marketa.safrankova(@)branajazyku.cz


ŠKOLNÍ ROK 2016 / 2017

Seminář pro učitele k organizaci Olympiád

Více informací a přihláška ZDE.

Školní kolo - leden, únor 2017
Krajská kola - 29. březen 2017
Celostátní kolo - ... - v budově Francouzského institutu v Praze

Zde uvádíme pro větší jistotu porotců a účastníků jednotlivé kategorie:
a) KATEGORIE ZŠ A I A ZŠ A II – jsou určeny žákům základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).
b) KATEGORIE SŠ B I A SŠ B II – jsou určeny žákům 1. až 3. ročníku všech typů středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
c) další kritéria pro zařazení do nižších kategorií A1 a B1:
1. maximálně 3 roky studia (např. student osmiletého gymnázia, který se francouzsky učí od sekundy, může naposledy soutěžit v nižší kategorii jako kvartán, od kvinty soutěží v kategorii B)
2. maximálně 12 hodin týdně výuky celkem (např. konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuka). Žák musí vyhovět v obou těchto kritériích.
Všichni ostatní přihlášení pak budou patřit do vyšších kategorií A II a B II.
Více k soutěži naleznete na internetových stránkách Národního institutu dětí a mládeže: http://www.talentovani.cz

Chtěly bychom požádat všechny kolegy / kolegyně o uvážlivý výběr kategorie pro zařazení studentů podle jejich skutečné úrovně, je třeba zohlednit i dopad prázdninového pobytu v zahraničí, integraci frankofonního žáka / studenta do třídy, stačí i zapálený frankofil v užší rodině apod.

V případě dotazů a připomínek se neváhejte obrátit na Danielu Marešovou (daniela.maresova(@)gybu.cz).

Těšíme se na hojnou účast vašich dětí a přejeme všem mnoho úspěchů a krásných zážitků s francouzštinou!
Daniela Marešová

Association des enseignants de français en République tchèque

ACTUALITÉS / AKTUALITY

PODZIMNÍ SYMPOZIUM 2018

Kolegové, zveme Vás na tradiční sympozium učitelů francouzštiny, 9.- 11. listopadu 2018.

DEVENEZ MEMBRE DE LA SUF/ STAŇTE SE ČLENEM

Jste učitelé francouzštiny a chtěli byste být pravidelně informováni o dění v oblasti francouzského jazyka, frankofonie, jazykových soutěží, didaktiky FLE, účastnit se výměnných pobytů, stáží a podzimního sympózia? Více informací zde!

UZAVŘENÁ FACEBOOK SKUPINA PRO ČLENY

FB

FACEBOOK STRÁNKY SUF